- , / /, / (https://vk.cc/6mnuJv)

,

National Geographic (https://vk.cc/awE3iu) 2019 ( ) (https://vk.cc/awE3VG), ( 1999)
,

National Geographic (https://vk.cc/awE3iu) 2019 ( ) (https://vk.cc/awE3VG), ( 1999) (https://vk.cc/awE46P), (1924) , , (https://vk.cc/awE54g)

, , , -. , , 6 , .

, / , , .


, // .))

))

, ...

/ ( , 2624 , 1),

1 - https://vk.cc/awxScr
2 - https://vk.cc/awxS9G